لیست کامل کد پیشواز مداحی ها و نوحه ترکی با صدای بهنام تخت مینا برای سیمکارتــهای همراه اول ، ایرانسل و رایتل با امکان پخش آنلاین

تمام کدهای پیشواز بهنام تخت مینا یافت شده برای همراه اول ، ایرانسل و رایتلی ها

کد پیشواز مادر - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139029

کد هفتگی ایرانسل: 44139015

کد پیشواز همراه اول : 14073

کد راینواز رایتل : 40011127

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز نوحه ترکی ای دل غافل اویان - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139026

کد هفتگی ایرانسل: 44139012

کد پیشواز همراه اول : 14070

کد راینواز رایتل : 40011124

 

کد پیشواز نوحه ترکی آنا2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139737

کد هفتگی ایرانسل: 44139713

کد پیشواز همراه اول : 15167

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز آنا1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139738

کد هفتگی ایرانسل: 44139714

کد پیشواز همراه اول : 15166

 

کد پیشواز نوحه دختر بی پدر - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139025

کد هفتگی ایرانسل: 44139011

کد پیشواز همراه اول : 14069

کد راینواز رایتل : 40011123

 

کد پیشواز نوحه ترکی جنگه گلور ام البنین - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139027

کد هفتگی ایرانسل: 44139013

کد پیشواز همراه اول : 14071

کد راینواز رایتل : 40011125

 

کد پیشواز خدا حافظ مادر - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139028

کد هفتگی ایرانسل: 44139014

کد پیشواز همراه اول : 14072

کد راینواز رایتل : 40011126

 

کد پیشواز مادرانه.ترکی - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139366

کد هفتگی ایرانسل: 44139338

کد پیشواز همراه اول : 14581

کد راینواز رایتل : 40011219

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز در فراق پدر - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139023

کد هفتگی ایرانسل: 44139009

کد پیشواز همراه اول : 14067

کد راینواز رایتل : 40011121

 

کد پیشواز مداحی ترکی دفتری ورقلارام - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139019

کد هفتگی ایرانسل: 44139005

کد پیشواز همراه اول : 14063

کد راینواز رایتل : 40011117

 

کد پیشواز در فراق برادر - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139020

کد هفتگی ایرانسل: 44139006

کد پیشواز همراه اول : 14064

کد راینواز رایتل : 40011118

 

کد پیشواز وای بابام ای وای - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139030

کد هفتگی ایرانسل: 44139016

کد پیشواز همراه اول : 14074

کد راینواز رایتل : 40011128

مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام

 

کد پیشواز در فراق خواهر - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139022

کد هفتگی ایرانسل: 44139008

کد پیشواز همراه اول : 14066

کد راینواز رایتل : 40011120

 

کد پیشواز مادرانه.فارسی - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139365

کد هفتگی ایرانسل: 44139337

کد پیشواز همراه اول : 14580

کد راینواز رایتل : 40011218

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز در حسرت کربلا - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139024

کد هفتگی ایرانسل: 44139010

کد پیشواز همراه اول : 14068

کد راینواز رایتل : 40011122

 

کد پیشواز آغلاما1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139017

کد هفتگی ایرانسل: 44139003

کد پیشواز همراه اول : 14061

کد راینواز رایتل : 40011115

 

کد پیشواز روضه پدر1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44140930

کد هفتگی ایرانسل: 44140899

کد پیشواز همراه اول : 16236

مناسبت : میلاد حضرت علی علیه السلام

 

کد پیشواز آغلاما2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139018

کد هفتگی ایرانسل: 44139004

کد پیشواز همراه اول : 14062

کد راینواز رایتل : 40011116

 

کد پیشواز اشک حسرت1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142710

کد هفتگی ایرانسل: 44142677

کد پیشواز همراه اول : 18004

 

کد پیشواز اشک حسرت2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142711

کد هفتگی ایرانسل: 44142678

کد پیشواز همراه اول : 18005

 

کد پیشواز روضه ی عباس - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142190

کد هفتگی ایرانسل: 44142164

کد پیشواز همراه اول : 18782

 

کد پیشواز در فراق فرزند - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44139021

کد هفتگی ایرانسل: 44139007

کد پیشواز همراه اول : 14065

کد راینواز رایتل : 40011119

 

کد پیشواز روضه پدر2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44140931

کد هفتگی ایرانسل: 44140900

کد پیشواز همراه اول : 16237

مناسبت : میلاد حضرت علی علیه السلام

 

کد پیشواز پدرانه - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142191

کد هفتگی ایرانسل: 44142165

کد پیشواز همراه اول : 18781

 

کد پیشواز عروس سیاه بخت2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142709

کد هفتگی ایرانسل: 44142676

کد پیشواز همراه اول : 23095

 

کد پیشواز ننه لای لای1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142869

کد هفتگی ایرانسل: 44142838

کد پیشواز همراه اول : 96524

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز خداحافظ - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44143678

کد هفتگی ایرانسل: 44143644

کد پیشواز همراه اول : 23523

مناسبت : میلاد حضرت فاطمه سلام

 

کد پیشواز عروس سیاه بخت1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز همراه اول : 96522

 

کد پیشواز کاروان غم1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142863

کد هفتگی ایرانسل: 44142833

کد پیشواز همراه اول : 96523

 

کد پیشواز ننه لای لای3 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142870

کد هفتگی ایرانسل: 44142839

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز آی ننه2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44143679

کد هفتگی ایرانسل: 44143645

کد پیشواز همراه اول : 23522

مناسبت : میلاد حضرت فاطمه سلام

 

کد پیشواز اشک حسرت3 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142712

کد هفتگی ایرانسل: 44142679

کد پیشواز همراه اول : 18006

 

کد پیشواز آنا جان - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44143677

کد هفتگی ایرانسل: 44143643

کد پیشواز همراه اول : 23520

مناسبت : میلاد حضرت فاطمه سلام

 

کد پیشواز کاروان غم2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142864

کد هفتگی ایرانسل: 44142834

 

کد پیشواز ننه لای لای2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142868

کد هفتگی ایرانسل: 44142837

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز قلبی - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142706

کد هفتگی ایرانسل: 44142673

کد پیشواز همراه اول : 23755

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز آی ننه1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44143680

کد هفتگی ایرانسل: 44143646

کد پیشواز همراه اول : 23521

مناسبت : میلاد حضرت فاطمه سلام

 

کد پیشواز وای اُغول وای2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44143331

کد هفتگی ایرانسل: 44143277

کد پیشواز همراه اول : 96526

 

کد پیشواز شور فاطمیه - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142707

کد هفتگی ایرانسل: 44142674

کد پیشواز همراه اول : 24420

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز وای اُغول وای1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44143330

کد هفتگی ایرانسل: 44143276

کد پیشواز همراه اول : 96525

 

کد پیشواز امام زمان - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142192

کد هفتگی ایرانسل: 44142166

کد پیشواز همراه اول : 18780

 

کد پیشواز ذوالجناح2 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142867

کد هفتگی ایرانسل: 44142836

 

کد پیشواز ذوالجناح1 - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44142866

کد هفتگی ایرانسل: 44142835

کد پیشواز همراه اول : 96527

 

کد پیشواز مظلوم بابام - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44144141

کد پیشواز همراه اول : 29472

 

کد پیشواز بابام لای لای - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44144139

کد پیشواز همراه اول : 29470

 

کد پیشواز گتمه گتمه - بهنام تخت مینا

کد پیشواز ایرانسل: 44144140

کد پیشواز همراه اول : 29471