مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز مداحی و نوحه های ترکی مهدی رسولی برای سیمکارتــهای هـمـراه اول، ایرانسل و رایتلی ها با قابلیــت پخش آنلاین

آخرین پیشوازهای حاج مهدی رسولی یافت شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول ، سرویس آهنگ پیشواز ایرانسل و سرویس راینواز رایتل

کد پیشواز وزیر نوحه ترکی شاه کربلاسن - مهدی رسولی

کد پیشواز همراه اول : 11369

کد راینواز رایتل : 40011179

 

کد پیشواز نوحه ترکی یارالی زهرا - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138317

کد هفتگی ایرانسل: 44138279

کد پیشواز همراه اول : 11370

کد راینواز رایتل : 40011180

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز نوحه ترکی ایلیورم زمزمه گل - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44140993

کد هفتگی ایرانسل: 44138115

 

کد پیشواز نوحه ترکی گجه گونوز آغلامیشام - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138109

مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام

 

کد پیشواز مداحی ترکی منده باخ - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138236

کد راینواز رایتل : 40011565

 

کد پیشواز زهرا - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138085

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز صبر و طاغت - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138087

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز مداحی ترکی بیر گون اولار 1 - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138330

کد هفتگی ایرانسل: 44138292

کد پیشواز همراه اول : 11328

کد راینواز رایتل : 40011137

 

کد پیشواز ای ناز الین - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138329

کد هفتگی ایرانسل: 44138291

کد پیشواز همراه اول : 11339

کد راینواز رایتل : 40011149

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز گلزار فدک سارلیپ - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138074

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز عرش و فرشته ها - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138318

کد هفتگی ایرانسل: 44138280

کد پیشواز همراه اول : 11321

کد راینواز رایتل : 40011130

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز برکت فاطمیه - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138084

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز بیر گون اولار ۲ - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138331

کد هفتگی ایرانسل: 44138293

کد پیشواز همراه اول : 11329

کد راینواز رایتل : 40011138

 

کد پیشواز یا حسین عشقیوین - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138237

کد هفتگی ایرانسل: 44138216

کد راینواز رایتل : 40011580

 

کد پیشواز دیدی ضربت مرتضی - مهدی رسولی

کد پیشواز همراه اول : 11335

کد راینواز رایتل : 40011144

مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام

 

کد پیشواز ای رفاهه چالیشان - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44140989

کد هفتگی ایرانسل: 44138123

مناسبت : شهدای مدافع حرم

 

کد پیشواز بله سرور بله مقتدا یوخ - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138347

کد هفتگی ایرانسل: 44138309

کد پیشواز همراه اول : 11324

کد راینواز رایتل : 40011133

مناسبت : شهادت امام علی علیه السلام

 

کد پیشواز بیر گون اولار ۳ - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138332

کد هفتگی ایرانسل: 44138294

کد پیشواز همراه اول : 11330

کد راینواز رایتل : 40011139

 

کد پیشواز عرش و فرشته ها2 - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138319

کد هفتگی ایرانسل: 44138281

کد پیشواز همراه اول : 11322

کد راینواز رایتل : 40011131

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز جانین اسلامه - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44140994

کد هفتگی ایرانسل: 44138122

مناسبت : شهدای مدافع حرم

 

کد پیشواز کفن پوش - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138086

مناسبت : شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

 

کد پیشواز حسین آدی - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44139317

کد هفتگی ایرانسل: 44139295

کد پیشواز همراه اول : 14542

کد راینواز رایتل : 40011196

مناسبت : اربعین