کد آهنگ پیشواز نوحه ترکی آی شهیدلر قلبیمی داغیز آلیشدری با صدای حاج محمدباقر منصوری ارائه شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول و سیمکارتهای ایرانسل با پخش آنلاین و متن نوحه

 

کد پیشواز آی شهیدلر محمدباقر منصوری اردبیلی

کد آوای انتظار همراه اول: 46769

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۷۵۳۳

 

شهادت یعنی طلمی اولدورور مظلومه سس ورماق

شهادت یعنی یا زهرا دیوب قرآن یولی گدماق

ابوذر مکتبینده بد حجابه احتیاج ایتماق

آی شهیدلر قلبیمی داغیز آلیشدری

دانیشمازدیم شهادتدن منی دردیز دانشدردی