کد آهنگ پیشواز نوحه سرنوشتم کربلا باغ بهشتم کربلا روی سر در دلم فقط نوشتم کربلا با نوای حاج محید فیروزی برای سرویس آوای انتظار همراه اول و ایرانسل با پخش آنلاین و متن نوحه

 

کد پیشواز سرنوشتم کربلا باغ بهشتم کربلا حاج مجید فیروزی

کد آوای انتظار همراه اول: ---

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ---

دانلود

به سر شور و نوا دارم به لب ذکر خدا دارم

دو دست مستمند برا دعا دارم

 یه دل اسیر شاه کربلا دارم

سرنوشتم کربلا باغ بهشتم کربلا

روی سر در دلم فقط نوشتم کربلا

خدایا از ره یاری بگیر دست گرفتاری

ببر منو به دیدن علمداری

بکن تو دیده روشن و به دیداری

تا گل یاس ببینم سوره ی اخلاص ببینم

صحن بین الحرمین و کف العباس ببینم

طبیبا من دوا میخوام برات کربلا میخوام

یه شب دعا کن؛ ایوون کربلا میخوام

یه صبح ازت؛ اذون کربلا میخوام

من ازت توشه میخوام

خوشه چین و خوشه میخوام

یه نماز صبح؛ کنار قبر شش گوشه میخوام

بیا و دل صبا امشب؛ ز روی آشنا امشب

به جان خسته ام؛ بده صفا امشب

رسان به من برات کربلا امشب

هرچی دارم میدمت؛ باغ بهارم میدمت

عوض کربلا دار و ندارم میدمت

سرنوشتم کربلا باغ بهشتم کربلا

روی سر در دلم فقط نوشتم کربلا