کد آهنگ پیشواز مداحی ترکی یا حسین عشقیوین دمسازیوک بیز با صدای حاج مهدی رسولی برای سرویس آوای انتظار همراه اول و ایرانسل و سرویس راینواز رایتل با پخش آنلاین

کد پیشواز یا حسین عشقیوین دمسازیوک بیز - مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138237

کد هفتگی ایرانسل: 44138216

کد راینواز رایتل : 40011580

 

 

یا حسین عشقیوین دمسازیوک بیز
سربلندوق ، بلند آوازه یوک بیز
بیر ابوالفضلیون سربازیوک بیز
جان

سایه سر حسین
شور محشر حسین

خلق ائدوب حق بیزی
سنه نوکر حسین

حرموندی روضه برین
آدیوی سسلر زمان زمین
گنه گلدی شور اربعین