کد آهنگ پیشواز مداحی اسمتو بردم زیر بارون، بارون گریه کرد با صدای حسین شریفی برای سرویس آوای انتظار همراه اول و سیمکارتهای ایرانسل و رایتل با پخش آنلاین و متن نوحه

کد پیشواز اسمتو بردم زیر بارون، بارون گریه کرد حسین شریفی

کد آوای انتظار همراه اول: 10988

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44130968

کد پیشواز رایتل: 40010882

دانلود

اسمتو بردم زیر بارون، بارون گریه کرد

تربت بستم لای قرآن، قرآن گریه کرد

ذوالجناح هم میدان آمد سر می کوبید زمین

مصیبتت از بس سنگینه حیوان گریه کرد

آدم گریه کرد برای تو خاتم گریه کرد برای تو

کد پیشواز آدم گریه کرد برای تو خاتم گریه کرد برای تو حسین شریفی

کد آوای انتظار همراه اول: 10989

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44130969

کد پیشواز رایتل: 40010883

دانلود

آدم گریه کرد برای تو خاتم گریه کرد برای تو

دنیا رو بهم زدی حسین عالم گریه کرد برای تو

ای جان آقا ای جان آقا عالم سنه قربان آقا

 

کد پیشواز نوحه شیون گریه کرد برای تو دشمن گریه کرد برای تو حسین شریفی

کد آوای انتظار همراه اول: 10990

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44130970

کد پیشواز رایتل: 40010884

دانلود

صدای هل من معینت اومد اصغر گریه کرد

از روی تل زینبیه خواهر گریه کرد

عده ای بی نصیب از گودال رفتن خیمه ها

پنجه ها اومد سوی زن ها معجر گریه کرد

شیون گریه کرد برای تو دشمن گریه کرد برای تو

کد پیشواز نوحه حتی گریه کرد خنجر شمر آهن گریه کرد برای تو حسین شریفی

کد آوای انتظار همراه اول: 10991

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44130971

کد پیشواز رایتل: 40010885

دانلود

شیون گریه کرد برای تو دشمن گریه کرد برای تو

حتی گریه کرد خنجر شمر آهن گریه کرد برای تو

ای جان آقا ای جان آقا عالم سنه قربان آقا

کد پیشواز نوحه سنه گوره عالم قان آغلار ای سوسوز اولن حسین شریفی

کد آوای انتظار همراه اول: 10992

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44130972

کد پیشواز رایتل: 40010886

دانلود

سنه گوره عالم قان آغلار ای سوسوز اولن

شمر الینده خنجر آغلار ای سوسوز اولن