مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز مداحی های ترکی نظام شاهی برای سیمکارتهای همراه اول و ایرانسلی با پخش آنلاین

تمامی پیشوازهای ترکی نظام شاهی با پخـش آنلایـن:

کد پیشواز نوحه ترکی ای لبلری عطشان اوغول - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141504

کد هفتگی ایرانسل: 44141479

کد پیشواز همراه اول : 17412

 

کد پیشواز مداحی ترکی توکمه یوزه گوز یاشین - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141509

کد هفتگی ایرانسل: 44141484

کد پیشواز همراه اول : 17419

 

کد پیشواز نوحه ای منی آغلار قویان - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44130842

کد هفتگی ایرانسل: 44130855

کد پیشواز همراه اول : 94145

 

کد پیشواز نوحه ترکی پیمان آلوب بیزدن - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141507

کد هفتگی ایرانسل: 44141482

کد پیشواز همراه اول : 17417

 

کد پیشواز ویرسن منه فرمان آقا - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44130846

کد هفتگی ایرانسل: 44130859

کد پیشواز همراه اول : 94149

 

کد پیشواز آی قارداش آی قارداش - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141508

کد هفتگی ایرانسل: 44141483

کد پیشواز همراه اول : 17411

 

کد پیشواز یوسفم زنداندیام - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44130847

کد هفتگی ایرانسل: 44130860

کد پیشواز همراه اول : 94150

 

کد پیشواز تا که ادرک سسین - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141503

کد هفتگی ایرانسل: 44141478

کد پیشواز همراه اول : 17418

 

کد پیشواز گل حسین یختلار سقانی یره - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141506

کد هفتگی ایرانسل: 44141481

کد پیشواز همراه اول : 17415

 

کد پیشواز ای پاره پاره پیکر حسینیم - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141505

کد هفتگی ایرانسل: 44141480

کد پیشواز همراه اول : 17414

 

کد پیشواز زهرا بالاسی - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44130848

کد هفتگی ایرانسل: 44130861

کد پیشواز همراه اول : 94151

 

کد پیشواز بیر نگاهین سیدی - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44130843

کد هفتگی ایرانسل: 44130856

کد پیشواز همراه اول : 94146

 

کد پیشواز ای درگهی اولان عشاقه - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44130845

کد هفتگی ایرانسل: 44130858

کد پیشواز همراه اول : 94148

 

کد پیشواز ای منیم مهربان نه نه م گل - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141501

کد هفتگی ایرانسل: 44141476

کد پیشواز همراه اول : 17413

->

 

کد پیشواز برج غم تک - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44130844

کد هفتگی ایرانسل: 44130857

کد پیشواز همراه اول : 94147

 

کد پیشواز هایاندا سان جوان نه نه - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141500

کد هفتگی ایرانسل: 44141475

کد پیشواز همراه اول : 17416

->

 

کد پیشواز آچ گوزلروی بابا - نظام شاهی

کد پیشواز ایرانسل: 44141502

کد هفتگی ایرانسل: 44141477

کد پیشواز همراه اول : 17410

->