کد آهنگ پیشواز مداحی ترکی غم قافله سین کیمدن من شکوه الیم گدیم با صدای حسین شریفی ارائه شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول، سرویس آهنگ پیشواز ایرانسل و سرویس راینواز رایتل با پخش آنلاین و متن نوحه

کد پیشواز نوحه ترکی قافله غم حسین شریفی - قطعه شماره 1

کد آوای انتظار همراه اول: 26704

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۲۱۸۶۹

کد پیشواز رایتل: 40010887

دانلود

غم قافله سین کیمدن من شکوه الیم گدیم

کد پیشواز نوحه ترکی قافله غم حسین شریفی - قطعه شماره 2

کد آوای انتظار همراه اول: 26705

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۲۱۸۷۰

کد پیشواز رایتل: 40010888

دانلود

کد پیشواز نوحه ترکی قافله غم حسین شریفی - قطعه شماره 3

کد آوای انتظار همراه اول: 26706

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۲۱۸۷۱

کد پیشواز رایتل: 40010889

دانلود

مدتی آنام آللاه چوللرده گزر باشو

تا وار نفسیم جاندا الله منه رحم ایله

فرمانبر اوزون یولدا غم قافله سین