مجموعه کامل کدهای پیشواز منتشر شده حاج مهدی رسولی برای پیاده روی اربعین حسینی ارائه شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول، سرویس آهنگ پیشواز ایرانسل و سرویس راینواز رایتل با امکان پخش آنلاین صوت هر مداحی

کد پیشواز قدم قدم پا میزارم - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138191

کد هفتگی ایرانسل: 44138156

کد پیشواز همراه اول : 23477

کد راینواز رایتل : 40011556

 

کد پیشواز تا حرم رهسپاریم - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138055

 

کد پیشواز موکب به موکب - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44141003

کد هفتگی ایرانسل: 44138143

 

کد پیشواز اولموشوخ بیز کفن پوش - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44141007

کد هفتگی ایرانسل: 44138145

 

کد پیشواز برات اربعین - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138226

کد راینواز رایتل : 40011560

 

کد پیشواز هم قدم با قدم های زینبم - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138028

 

کد پیشواز لشکر اربعین - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44140997

کد هفتگی ایرانسل: 44138144

 

کد پیشواز عازم نینواییم - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138052

 

کد پیشواز حالا که ما تو حسرتیم - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44139316

کد هفتگی ایرانسل: 44139294

کد پیشواز همراه اول : 14541

کد راینواز رایتل : 40011195

 

کد پیشواز تو عشق و عاشقی - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138227

کد هفتگی ایرانسل: 44138206

کد راینواز رایتل : 40011577

 

کد پیشواز از کربلا تا مدینه - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44138026

 

کد پیشواز نامه هایی از کرب و بلا - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44141005

کد هفتگی ایرانسل: 44138125

 

کد پیشواز زیارت چیست - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44139318

کد هفتگی ایرانسل: 44139296

کد پیشواز همراه اول : 14550

کد راینواز رایتل : 40011204

 

کد پیشواز قدم های تمام زائرانت - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44139315

کد هفتگی ایرانسل: 44139293

کد پیشواز همراه اول : 14538

کد راینواز رایتل : 40011192

 

کد پیشواز حسین آدی - حاج مهدی رسولی

کد پیشواز ایرانسل: 44139317

کد هفتگی ایرانسل: 44139295

کد پیشواز همراه اول : 14542

کد راینواز رایتل : 40011196