فهرست کاملی از کدهای پیشواز با نوای مجید رمضان زاده برای اپراتور همراه اول با پخــش آنلاین

آخرین کدهای مجید رمضان زاده برای سرویس آوای انتظار همراه اول

کد پیشواز مجید رمضان زاده علی تنهاست

کد همراه اول 81939

 

کد پیشواز مجید رمضان زاده آمد محرم

کد همراه اول 69984

 

کد پیشواز مجید رمضان زاده یا باب الحوایج

کد همراه اول 69998

 

کد پیشواز مجید رمضان زاده بیا مادر

کد همراه اول 69987

 

کد پیشواز مجید رمضان زاده بخوا ب آرام

کد همراه اول 69986

 

کد پیشواز مجید رمضان زاده حسین عشق منی

کد همراه اول 70510

 

کد پیشواز مجید رمضان زاده علقمه وعطر یاس

کد همراه اول 69985

 

کد پیشواز مجید رمضان زاده در عزای حسین

کد همراه اول 69988