مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز مداحی های ترکی بهزاد حسنی برای سیمکارتهای همراه اول و ایرانسلی با پخش آنلاین

تمامی پیشوازهای ترکی بهزاد حسنی در سرویس آوای انتظار همراه اول و سرویس آهنگ پیشواز ایرانسل:

کد پیشواز نوحه ای وای به حال من - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44122981

کد هفتگی ایرانسل: 44120007

کد پیشواز همراه اول : 23204

 

کد پیشواز نوحه ترکی دور گلمیشم هرایه1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124049

کد هفتگی ایرانسل: 44123996

کد پیشواز همراه اول : 93468

 

کد پیشواز نوحه اکبرم شبه پیمبر - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44122980

کد هفتگی ایرانسل: 44120006

کد پیشواز همراه اول : 23203

 

کد پیشواز مداحی ترکی دور گلمیشم هرایه2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124050

کد هفتگی ایرانسل: 44123997

کد پیشواز همراه اول : 93469

 

کد پیشواز نوحه ترکی آی ابالفضل1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124047

کد هفتگی ایرانسل: 44123994

کد پیشواز همراه اول : 93466

 

کد پیشواز مداحی ترکی اکبر ای کربلالی قارداش - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124046

کد هفتگی ایرانسل: 44123993

کد پیشواز همراه اول : 93465

 

کد پیشواز اکبرم شبه نبی - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124051

کد هفتگی ایرانسل: 44124031

 

کد پیشواز وفالی فاطمه1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124056

کد هفتگی ایرانسل: 44124002

کد پیشواز همراه اول : 93474

 

کد پیشواز علمداریم1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142491

کد هفتگی ایرانسل: 44142467

کد پیشواز همراه اول : 19240

 

کد پیشواز وفالی فاطمه2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124057

کد هفتگی ایرانسل: 44124003

کد پیشواز همراه اول : 93475

 

کد پیشواز گلور فریاد محرم الهی - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124052

کد هفتگی ایرانسل: 44123998

کد پیشواز همراه اول : 93470

 

کد پیشواز دشتی1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142496

کد هفتگی ایرانسل: 44142472

کد پیشواز همراه اول : 19245

 

کد پیشواز آی ابالفضل2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124048

کد هفتگی ایرانسل: 44123995

کد پیشواز همراه اول : 93467

 

کد پیشواز گل داده یا حسین - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142498

کد هفتگی ایرانسل: 44142474

کد پیشواز همراه اول : 19247

 

کد پیشواز منم عباس علی2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142500

کد هفتگی ایرانسل: 44142476

کد پیشواز همراه اول : 19249

 

کد پیشواز منم عباس علی1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142499

کد هفتگی ایرانسل: 44142475

کد پیشواز همراه اول : 19248

 

کد پیشواز آه و واویلا ابوالفضل2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142489

کد هفتگی ایرانسل: 44142465

کد پیشواز همراه اول : 19238

 

کد پیشواز آه و واویلا ابوالفضل1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142488

کد هفتگی ایرانسل: 44142464

کد پیشواز همراه اول : 19237

 

کد پیشواز علی لای لای1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142494

کد هفتگی ایرانسل: 44142470

کد پیشواز همراه اول : 19243

 

کد پیشواز تز گل - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124055

کد هفتگی ایرانسل: 44124001

کد پیشواز همراه اول : 93473

 

کد پیشواز علمداریم3 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142493

کد هفتگی ایرانسل: 44142469

کد پیشواز همراه اول : 19242

 

کد پیشواز علی لای لای2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142495

کد هفتگی ایرانسل: 44142471

کد پیشواز همراه اول : 19244

 

کد پیشواز علمدار حسین - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142490

کد هفتگی ایرانسل: 44142466

کد پیشواز همراه اول : 19239

 

کد پیشواز ابوالفضلیم - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142487

کد هفتگی ایرانسل: 44142463

کد پیشواز همراه اول : 19236

 

کد پیشواز دشتی2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142497

کد هفتگی ایرانسل: 44142473

کد پیشواز همراه اول : 19246

 

کد پیشواز نوحه ترکی محرم گلدی الله1 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124053

کد هفتگی ایرانسل: 44123999

کد پیشواز همراه اول : 93471

 

کد پیشواز علمداریم2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142492

کد هفتگی ایرانسل: 44142468

کد پیشواز همراه اول : 19241

 

کد پیشواز مداحی پشت و پناهیم - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44142501

کد هفتگی ایرانسل: 44142477

کد پیشواز همراه اول : 19250

 

کد پیشواز نوحه ترکی محرم گلدی الله2 - بهزاد حسنی

کد پیشواز ایرانسل: 44124054

کد هفتگی ایرانسل: 44124000

کد پیشواز همراه اول : 93472