کد پیشواز آهنگ تمنای تو با صدای علی فانی برای سرویس آوای انتظار همراه اول و آهنگ پیشواز ایرانسل با پخش آنلاین

کد پیشواز در تلاطم شکسته این دل شیدای من علی فانی

کد آوای انتظار همراه اول: 87711

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 7112588

دانلود

در تلاطم شکسته این دل شیدای من

مهدی آخر بگیرد دست من مولای من

 

کد پیشواز العجل یا رب یا رب یا رب علی فانی

کد آوای انتظار همراه اول: 87719

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 7112589

دانلود

کی به سر آید رنج جدایی

بردمد با او صبح رهایی

العجل یا رب یا رب یا رب

العجل یا رب یا رب یا رب

کد پیشواز اللهم عجل فرج مولانا علی فانی

کد آوای انتظار همراه اول: 87720

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 7112590

دانلود

العجل یا رب یا رب یا رب

العجل یا رب یا رب یا رب

اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان

کد پیشواز اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان علی فانی

کد آوای انتظار همراه اول: 87721

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 7112621

دانلود

اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان