کد آهنگ پیشواز سلام همه زندگیم سلام امام حسین من با صدای حاج حسین خلجی برای سیمکارتهای ایرانسل و همراه اول با قابلیت پخش آنلاین

کد پیشواز مداحی سلام همه‌ زندگیم سلام امام حسین حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18162

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۴۴۳۴

دانلود

سلام همه زندگیم سلام امام حسین من

سلام عزیز فاطمه سلام عشق امام حسن

السلام علی الحسین نوکرت بگیر تو بغل حسین

میدونم بدم ولی میدونی تو رو دوست دارم حداقل حسین

آقا هر کاری بگی می کنم با خیال تو زندگی می کنم

واسه من همیشه بزرگی کن گاهی وقتا که بچگی می کنم

 

کد پیشواز السلام علی الحسین نوکرت رو بگیر تو بغل حسین حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18163

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۴۴۳۵

دانلود

السلام علی الحسین نوکرت رو بگیر تو بغل حسین

میدونم بدم ولی میدونی تو رو دوست دارم حداقل حسین

آقا هر کاری بگی می کنم با خیال تو زندگی می کنم

واسه من همیشه بزرگی کن گاهی وقتا که بچگی می کنم

حسین حسین حسین حسین تو زندگیمی حسین

کد پیشواز سلام پناه خستگیم سلام رفیق بامرام حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18164

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۴۴۳۶

دانلود

سلام پناه خستگیم سلام رفیق بامرام
سلام آقای مهربون سلام دلیل گریه هام
من دلم به شما خوشه به یه دوستی که داره وفا خوشه

به یه مشهد و به نجف خوشه به زیارت کرب و بلا خوشه آقا
عشق پای علم باشم همیشه سر خان کرم باشم
نه سه روز یه سال توی راهتم تا که اربعین و تو حرم باشم آقا

کد پیشواز من دلم به شما خوشه حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18165

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۴۴۳۷

دانلود

من دلم به شما خوشه به یه دوستی که داره وفا خوشه

به یه مشهد و به نجف خوشه به زیارت کرب و بلا خوشه آقا

عشق پای علم باشم همیشه سر خان کرم باشم

نه سه روز یه سال توی راهتم تا که اربعین و تو حرم باشم آقا

حسین حسین حسین حسین تو زندگیمی حسین
حسین حسین حسین حسین دوست قدیمی حسین