کد آهنگ پیشواز العجل مولا مولا العجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد با صدای علی فانی برای سیمکارتهای ایرانسل و همراه اولی با پخش آنلاین و متن آهنگ:

کد پیشواز العجل مولا مولا العجل مولا مولا علی فانی

کد آوای انتظار همراه اول: 64609

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44127582

دانلود

العجل مولا مولا العجل مولا مولا

جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد

کد پیشواز جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد علی فانی

کد آوای انتظار همراه اول: 64610

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44127584

دانلود

جان عالم بر لب آمد
ای خدا مهدی نیامد

چشم عالم پر زخون شد
ای خدا مهدی نیامد

هر چه گفتم یا ابن طاها
یا ابن یاسین یا ابن احمد
العجل یاابن علی المرتضی مهدی نیامد

العجل مولا مولا مولا
العجل مولا مولا مولا
العجل مولا مولا مولا

کد پیشواز هر چه گفتم یا مغیث الشیعه نشنیدم جوابی علی فانی

کد آوای انتظار همراه اول: 64611

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: 44127588

دانلود

هر چه گفتم یا مغیث الشیعه نشنیدم جوابی
هر چه گفتم یا معز الاولیا مهدی نیامد

دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم
صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد

العجل مولا مولا مولا
العجل مولا مولا مولا
العجل مولا مولا مولا