کد پیشواز اول و آخر علی ساقی کوثر علی با صدای سید مجید بنی فاطمه منتشر شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول با پخش آنلاین

کد پیشواز اول و آخر علی - سید مجید بنی فاطمه - همراه اول

کد آوای انتظار همراه اول: 90875

 

اول و آخر علی ، ساقی کوثر علی

اول و آخر علی ، ساقی کوثر علی

فاتح خیبر علی

داماد پیمبر علی

داماد پیمبر علی…

❀♫❀

قال علی انا عبد من عبید محمد

قال علی انا عبد من عبید محمد

❀♫❀

علی علی علی

علی علی علی…

❀♫❀

اول و آخر علی ، ساقی کوثر علی

اول و آخر علی ، ساقی کوثر علی

فاتح خیبر علی

داماد پیمبر علی…

❀♫❀

قال علی انا عبد من عبید محمد

قال علی انا عبد من عبید محمد