کد آوای انتظار دوست قدیمی حسین با صدای حاج حسین خلجی برای همراه اول با پخش آنلاین و متن پیشواز

کد پیشواز همراه اول مداحی سلام همه‌ زندگیم سلام امام حسین حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18162

دانلود

سلام همه زندگیم سلام امام حسین من

سلام عزیز فاطمه سلام عشق امام حسن

السلام علی الحسین نوکرت بگیر تو بغل حسین

میدونم بدم ولی میدونی تو رو دوست دارم حداقل حسین

آقا هر کاری بگی می کنم با خیال تو زندگی می کنم

واسه من همیشه بزرگی کن گاهی وقتا که بچگی می کنم

 

کد پیشواز همراه اول السلام علی الحسین نوکرت رو بگیر تو بغل حسین حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18163

دانلود

السلام علی الحسین نوکرت رو بگیر تو بغل حسین

میدونم بدم ولی میدونی تو رو دوست دارم حداقل حسین

آقا هر کاری بگی می کنم با خیال تو زندگی می کنم

واسه من همیشه بزرگی کن گاهی وقتا که بچگی می کنم

حسین حسین حسین حسین تو زندگیمی حسین

کد پیشواز همراه اول سلام پناه خستگیم سلام رفیق بامرام حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18164

دانلود

سلام پناه خستگیم سلام رفیق بامرام
سلام آقای مهربون سلام دلیل گریه هام
من دلم به شما خوشه به یه دوستی که داره وفا خوشه

به یه مشهد و به نجف خوشه به زیارت کرب و بلا خوشه آقا
عشق پای علم باشم همیشه سر خان کرم باشم
نه سه روز یه سال توی راهتم تا که اربعین و تو حرم باشم آقا

کد پیشواز همراه اول من دلم به شما خوشه حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 18165

دانلود

من دلم به شما خوشه به یه دوستی که داره وفا خوشه

به یه مشهد و به نجف خوشه به زیارت کرب و بلا خوشه آقا

عشق پای علم باشم همیشه سر خان کرم باشم

نه سه روز یه سال توی راهتم تا که اربعین و تو حرم باشم آقا

حسین حسین حسین حسین تو زندگیمی حسین
حسین حسین حسین حسین دوست قدیمی حسین