کد آهنگ پیشواز مداحی کجایی بابا شده نماز من شکسته کجایی بابا شده قیام من نشسته با صدای حاج محمود کریمی برای سرویس آوای انتظار همراه اول با پخش آنلاین و متن نوحه

آهنگ پیشواز ای بابا حکایتی شده مویم محمود کریمی همراه اول:

کد پیشواز همراه اول کجایی بابا شده نماز من شکسته - حاج محمود کریمی

کد آوای انتظار همراه اول: 18478

دانلود

کجایی بابا شده نماز من شکسته

کجایی بابا شده قیام من نشسته

کجایی بابا ببین تیممم به روی خاک صورتت با دست بسته

ای بابا حکایتی شده مویم

ای بابا شکستگی ابرویم

کد پیشواز همراه اول ای بابا حکایتی شده مویم - حاج محمود کریمی

کد آوای انتظار همراه اول: 18479

دانلود

ای بابا حکایتی شده مویم

ای بابا شکستگی ابرویم

ای بابا ببین کبوده بازویم

ای بابا حکایتی شده مویم

ای بابا شکستگی ابرویم

ای بابا ببین کبوده بازویم

کجایی بابا عزا گرفته دختر تو

میخونه روضه خودش برای خواهر تو