کد آوای انتظار مداحی بذار بگم با زبون ساده همین حسین حسینم از سرم زیاده با صدای حاج حسین خلجی برای همراه اول با پخش آنلاین

کد پیشواز همراه اول بذار بگم با زبون ساده حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 17335

دانلود

بذار بگم با زبون ساده

همین حسین حسینم از سرم زیاده

خدا اجازشو به هر کسی نداده

اگر گناه من زیاده خدا به من حسینُ داده

 

کد پیشواز همراه اول خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 17333

دانلود

خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه

هیچ کی ناامید نباشه به حسین می بخشه

وعده دادن به وفاشه به حسین میبخشه

خدا هر چی رو سیاهُ به حسین می بخشه

من افتاده به چاهُ به حسین میبخشه

بنده های بی پناهُ به حسین می بخشه

کد پیشواز همراه اول خدا هر چی رو سیاهُ به حسین می بخشه حاج حسین خلجی

کد آوای انتظار همراه اول: 17334

دانلود

خدا هر چی رو سیاهُ به حسین می بخشه

من افتاده به چاهُ به حسین میبخشه

بنده های بی پناهُ به حسین می بخشه

بذار بگم با زبون ساده

همین حسین حسینم از سرم زیاده

خدا اجازشو به هر کسی نداده