کد آوای انتظار نوحه استودیویی به لحظه بریدن سرت آه میکشم با صدای محمدحسین پویانفر برای سیمکارتهای همراه اول با پخش آنلاین

آهنگ پیشواز نوحه آه میکشم در دوقطعه برای سرویس آوای انتظار همراه اول ارائه شده است.

کد پیشواز همراه اول مداحی به لحظه بریدن سرت آه میکشم محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 12910

دانلود

به لحظه بریدن سرت آه میکشم

برای پاره های پیکرت آه میکشم

به اشک و ناله های خواهرت آه میکشم

برای ضجه های مادرت آه میکشم

از گودال صدا میاد شمر داره کجا میاد

 

کد پیشواز همراه اول مداحی برا بریدن سر از قفا آه میکشم محمد حسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 12911

دانلود

برا بریدن سر از قفا آه میکشم

وقتی که میزدی تو دست و پا آه میکشم

برا صدای آه بچه ها آه میکشم

برای طفل پشت خیمه ها آه میکشم

از خیمه صدا میاد خصم بی حیا میاد

داره آه و ناله ناموس خدا میاد