کد آهنگ پیشواز زاده ی زهرا اباعبدالله قبله ی دل ها اباعبدالله با نوای حاج میثم مطیعی برای سرویس آوای انتظار همراه اول با پخش آنلاین

کد پیشواز زاده ی زهرا(س) - میثم مطیعی - همراه اول

کد آوای انتظار همراه اول: 85971

 

زاده ی زهرا اباعبدالله قبله ی دل ها اباعبدالله
دنیا و عقبا اباعبدالله دنیا و عقبا اباعبدالله
زاده ی زهرا اباعبدالله قبله ی دل ها اباعبدالله
دنیا و عقبا اباعبدالله دنیا و عقبا اباعبدالله

من کی ام؟ خاک پایت حسین جان
من که هستم؟ گدایت حسین جان
جان من قابلت را ندارد جان عالم فدایت حسین جان

گرچه دور از تو گم کرده ام راه روضه خواندم تو را هر سحرگاه
مثل هر صفحه ی مقتل تو خیسم از اشک و میسوزم از آه

زاده ی زهرا اباعبدالله قبله ی دل ها اباعبدالله
دنیا و عقبا اباعبدالله دنیا و عقبا اباعبدالله
زاده ی زهرا اباعبدالله قبله ی دل ها اباعبدالله
دنیا و عقبا اباعبدالله دنیا و عقبا اباعبدالله


عبدم و عبد نعم الامیرم از تولای تو ناگزیرم
وای اگر بی ‌غمت زنده مانم کربلا را نبینم بمیرم
جز هوای تو در سر ندارم بی غم تو نفس برنیارم
تا وفاداری ام را ببینی جان خود را به تو میسپارم
زاده ی زهرا اباعبدالله قبله ی دل ها اباعبدالله
دنیا و عقبا اباعبدالله دنیا و عقبا اباعبدالله
زاده ی زهرا اباعبدالله قبله ی دل ها اباعبدالله
دنیا و عقبا اباعبدالله دنیا و عقبا اباعبدالله

مثل حرت به من اعتنا کن با شهیدان مرا آشنا کن
جان زهرا برای شهادت یک سحرگه مرا هم دعا کن

مثل حرت به من اعتنا کن با شهیدان مرا آشنا کن
جان زهرا برای شهادت یک سحرگه مرا هم دعا کن

هر که با یاد تو زندگی کرد عاقبت نذر راه ولی شد
هر که با یاد تو زندگی کرد عاقبت نذر راه ولی شد
درس مردی گرفت از ابالفضل تا علمدار سید علی شد

ای سلیمان اباعبدالله تحت فرمان اباعبدالله
رفتی قربان اباعبدالله رفتی قربان اباعبدالله
ای سلیمان اباعبدالله تحت فرمان اباعبدالله
رفتی قربان اباعبدالله رفتی قربان اباعبدالله

جان من قابلت را ندارد جان عالم فدایت حسین جان