کد آهنگ پیشواز مداحی حسین جان ای آبروی دو عالم نگین سلیمان به حلقه خاتم از محمدحسین پویانفر ارائه شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول با پخش آنلاین و متن نوحه

کد پیشواز همراه اول حسین جان ای آبروی دو عالم - محمدحسین پویانفر

کد آوای انتظار همراه اول: 19408

دانلود

 

حسین جان ای آبروی دو عالم
نگین سلیمان به حلقه خاتم

خداحافظ ای برادر زینب
به خون غلطان در برابر زینب

برادر جان بی تو در دل صحرا
شده تنها خواهرت گل زهرا

حسین جان ای آبروی دو عالم
نگین سلیمان به حلقه خاتم

ز زخم تنت روی ریگ بیابان
به اشک دل و سوز آه یتیمان
خدایا از این غم چه چاره کنم

تنت بی سر مانده در دل صحرا
سرت هر دم روی نیزه اعدا
خدایا از این غم چه چاره کنم

کند گریه خواهر تو به هر شب
شده محمل جای روضه زینب

به شهر شام در هجوم نظر ها
کند خنده دشمنت به غم ما

زند سیلی دشمنت به رخ من
دلم خون است از جسارت دشمن
خدایا از این غم چه چاره کنم

حسین جان ای آبروی دو عالم
نگین سلیمان به حلقه خاتم