کد آوای انتظار مداحی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی با صدای محمدحسین پویانفر برای همراه اول و ایرانسلی ها با پخش آنلاین

مداحی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی محمدحسین پویانفر

دانلود

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم تو در دلم نشستی

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی