کد آهنگ پیشواز مداحی عربی صوت الحسین (یسکت العالم بأسرة و نستمع صوت الحسین) با صدای حاج ملا باسم کربلایی برای سیمکارتهای همراه اول و ایرانسل با پخش آنلاین

آهنگ پیشواز صوت الحسین ملاباسم کربلایی در دو قطعه برای سرویس آوای انتظار همراه اول و سرویس آهنگ پیشواز ایرانسل ارائه شده است.

کد پیشواز نوحه عربی یسکت العالم بأسرة و نستمع صوت الحسین ملاباسم کربلایی

کد آوای انتظار همراه اول: 64533

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۱۷۷

دانلود

یسکت العالم بأسرة و نستمع صوت الحسین

سلام الله علی صوتک حبیبی یا حسین

انه أنظر علی أصحابی من هووا مثل النجوم

سلام الله علی أصحابک حبیبی یا حسین

روحی شبه الطیر فرّت بمصرع الأکبر تحوم

سلام الله علی الأکبر حبیبی یا حسین

و الذبح جاسم ذبحنی و انذبح حلم الشباب

سلام الله علی القاسم حبیبی یا حسین

من عطش قلبی أشاهد النهر یجری تراب

سلام الله علی قلبک حبیبی یا حسین

عن النهر طاحن عیونی یم أبو الغیرة انحنیت

سلام الله علی عیونک حبیبی یا حسین

 

کد پیشواز نوحه عربی و اسمع الزهراء تنادی واحسیناه واحسین ملاباسم کربلایی

کد آوای انتظار همراه اول: 64534

کد آهنگ پیشواز ایرانسل: ۷۱۱۱۷۸

دانلود

و اسمع الزهراء تنادی واحسیناه واحسین

سلام الله علی الزهراء حبیبی یا حسین

ظل یحز نحری اعلی کیفه یقهر بزینب یرید

سلام الله علی نحرک حبیبی یا حسین

من نهض و الرأس بیده صاحت الحق یا العضید

سلام الله علی راسک حبیبی یا حسین

علی الأرض جسمی توزع صار ملعب للخیول

سلام الله علی وصالک حبیبی یا حسین

و انقطع من جفی خنصر ظلت تدوره البتول

سلام الله علی الخنصر حبیبی یا حسین