کد آهنگ پیشواز مداحی سینه زناتو دوست دارم گریه کناتو دوست دارم با صدای سیدرضا نریمانی ارائه شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول و سیمکارتهای ایرانسلی با پخش آنلاین

سینه زناتو دوست دارم گریه کناتو دوست دارم ، بد جوری توی نوکرات پیرغلاماتو دوست دارم

مشکی زناتو دوست دارم مشکی پوشاتو دوست دارم ، بین همه پیرهنا پیرهن سیاتو دوست دارم