کد آهنگ پیشواز مداحی سینه زناتو دوست دارم گریه کناتو دوست دارم با صدای سیدرضا نریمانی ارائه شده برای سرویس آوای انتظار همراه اول و سیمکارتهای ایرانسلی با پخش آنلاین

سینه زناتو دوست دارم گریه کناتو دوست دارم ، بد جوری توی نوکرات پیرغلاماتو دوست دارم

مشکی زناتو دوست دارم مشکی پوشاتو دوست دارم ، بین همه پیرهنا پیرهن سیاتو دوست دارم

کد پیشواز مداحی سینه زناتو دوست دارم گریه کناتو دوست دارم بد جوری توی نوکرات پیرغلاماتو دوست دارم نریمانی

کد آوای انتظار همراه اول: 90575

کد پیشواز ایرانسل: ۸۰۰۴۳۱۶

 

سینه زناتو دوست دارم گریه کناتو دوست دارم

بد جوری توی نوکرات پیرغلاماتو دوست دارم

مشکی زناتو دوست دارم مشکی پوشاتو دوست دارم

بین همه پیرهنا پیرهن سیاتو دوست دارم